Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Ιατρείο Καρδιολογίας

  • Υπερηχοκαρδιογράφημα απλό
  • Έγχρωμο DOPPLER καρδιάς
  • Stress tests
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Δοκιμασία Κόπωσης