Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Ιατρεία Υπερήχων

  • Γυναικολογικοί & Μαιευτικοί υπέρηχοι
  • Υπερηχογραφία μαστού
  • Υπέρηχοι νεογνών & παίδων
  • Υπερηχογραφία ισχίου νεογνών
  • Υπερηχογραφία αγγείων (triplex)