Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Προγεννητικά Μαθήματα Μητρικού Θηλασμού

Στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, αναγνωρίζουμε την ανεκτίμητη σημασία του μητρικού θηλασμού, την βαρύτητα της προσφοράς της μητέρας προς το βρέφος αλλά ταυτόχρονα και το αναφαίρετο δικαίωμα του νεογέννητου για θηλασμό. Για αυτό, καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια ευαισθητοποίησης,     επαγρύπνησης, πληροφόρησης αλλά και προώθησης του μητρικού θηλασμού, διοργανώνοντας δωρεάν προγεννητικά μαθήματα για τις μέλλουσες μητέρες.

Στόχος μας είναι μέχρι τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα μωρό, να εκπαιδεύσουμε αλλά και να εξοικειώσουμε τη νέα μητέρα με το μητρικό θηλασμό, ώστε να καταλαβαίνει τα οφέλη του και να γνωρίζει την διαδικασία.

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή
επικοινωνώντας με τη Euromedica ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ:
 ΤΗΛ2810 396700
EUROMEDICA  –  Κλινική  ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ  Αρχ. Μακαρίου & Σ. Βενιζέλου Ηράκλειο