Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Νοσηλευόμενοι

Η  Προϊσταμένη και το Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείτε και να σας φροντίσουν , εφαρμόζοντας πλάνο για την παροχή εξατομικευμένης νοσηλείας , σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού ,τις Διαδικασίες και τα Πρωτόκολλα της Κλινικής.