Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Διαδικασία Εισαγωγής

Η εισαγωγή σας γίνεται στο Τμήμα της Υποδοχής. Κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Επιπλέον στην  περίπτωση τοκετού πρέπει να προσκομίσετε

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήρια και των δύο γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης των γονέων με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου
 • ΙΒΑΝ της μητέρας για το επίδομα γέννησης.
 • Στις  περιπτώσεις που δεν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων του νεογνού, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αυτού

Επίσης θα σας ζητηθεί να  επιλέξετε δωμάτιο νοσηλείας. Η Κλινική μας διαθέτει εξι (6) θέσεις νοσηλείας.

 • Τετράκλινο
 • Τρίκλινο
 • Δίκλινο
 • Μονόκλινο
 • Lux
 • Suite

Στη συνέχεια και ανάλογα με το λόγο εισαγωγής σας θα σας καθοδηγήσουμε  στο αντίστοιχο τμήμα της κλινικής (αίθουσα τοκετών, χειρουργείο, νοσηλευτικό όροφο ). Προτείνουμε να αφήσετε τα τιμαλφή σας στο σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλείστε να τα παραδώσετε στο συνοδό σας κατά την εισαγωγή.