Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Δήλωση γέννησης παιδιού

Η δήλωση γέννησης του μωρού σας γίνεται ψηφιακά, στο γραφείο κίνησης της Κλινικής. Δεξιά του κειμένου θα δείτε αναλυτικά τις οδηγίες σε μορφή pdf, όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Brief Guide-Digital Birth Registration

Συνοπτικός Οδηγός – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης