Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Τμήμα

TΟΜΕΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών & γενετικών νοσημάτων εμβρύου
  • Αυχενική διαφάνεια, υπερηχογραφικοί & βιοχημικοί δείκτες
  • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)
  • Γενετική Συμβουλευτική
  • Λήψη τροφοβλάστης – Αμνιοπαρακέντηση – Ομφαλιδοπαρακέντηση
  • Έλεγχος ανατομίας εμβρύου (υπερηχογράφημα β’ επιπέδου)
  • Παρακολούθηση κύησης
  • Έλεγχος εμβρυικής ανάπτυξης (βιομετρία, Doppler & βιοφυσικό προφίλ)
  • Καρδιοτοκογράφημα