Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

  • Ολόσωμη Υπερηχογραφία
  • Έγχρωμο DOPPLER (triplex)
  • Υπέρηχοι νεογνών & παίδων
  • Υπερηχογραφία μαστού
  • Γυναικολoγικοί & Μαιευτικοί υπέρηχοι
  • Υπερηχογραφία αγγείων
  • Καρδιολογικοί υπέρηχοι