Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Τμήμα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • Μικροβιολογικό
  • Βιοχημικό
  • Αιματολογικό
  • Ανοσοβιολογικό
  • Ορμονολογικό
  • Κυτταρολογικό
  • Παθολογοανατομικό