Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Τμήμα

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Κολποσκοπήσεων
  • Laser
  • Γυναικολογίας
  • Ενδοκρινολογικό
  • Προληπτικού ελέγχου CHECK UP