Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

COVID 19

Δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού SARS – COV -2, το «ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ», για λόγους ασφάλειας των ασθενών, των νοσηλευόμενων και των εργαζομένων, έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Όλοι οι κοινόχρηστοι και λοιποί χώροι της κλινικής απολυμαίνονται καθημερινά ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάση του φόρτου εργασίας που δέχονται και του χρόνου χρήσης τους. Παράλληλα, το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών ιατρών υποβάλλονται σε έλεγχο για COVID-19 έκτακτα και τακτικά κάθε μήνα.

Επιπρόσθετα σχετικοί έλεγχοι για COVID 19 διενεργούνται σε όλους τους νοσηλευόμενους της κλινικής και στους συνοδούς τους πριν την εισαγωγή τους στη κλινική (η εισαγωγή επιτρέπεται μόνο κατόπιν αρνητικού test).

Στο ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ έχει επιβληθεί η χρήση μάσκας από όλους σε όλους τους χώρους της κλινικής, πραγματοποιείται έλεγχος και θερμομέτρηση τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού κατά την είσοδο τους στη κλινική, έχει απαγορευτεί το επισκεπτήριο, οι εξεταζόμενοι στα εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια της κλινικής προσέρχονται εντός της κλινικής μόνο στο χρόνο του προγραμματισμένου ραντεβού τους ενώ σε όλους τους χώρους αναμονής εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα ελέγχου του αριθμού των εξεταζόμενων σε αναμονή.

Το ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ εφαρμόζει καθημερινά αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή όλων των μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής και τηρεί απαρέγκλιτα και σχολαστικά όλες τις συστάσεις και οδηγίες του ΕΟΔΥ.