Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

All Posts in Category: Ενημέρωση

COVID 19

Δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού SARS – COV -2, το «ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ», για λόγους ασφάλειας των ασθενών, των νοσηλευόμενων και των εργαζομένων, έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Όλοι οι κοινόχρηστοι και λοιποί χώροι της κλινικής απολυμαίνονται καθημερινά ανά τακτά χρονικά διαστήματα […]

Περισσότερα

Προληπτικός Έλεγχος Μεταβολικών Νοσημάτων

Ο Προληπτικός Έλεγχος Μεταβολικών Νοσημάτων είναι μία εξέταση αίματος, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία Tandem MS ( φασματογραφία μάζας ) και επιτρέπει την ταχύτατη ανίχνευση πολλών μεταβολικών νοσημάτων ταυτόχρονα. Συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση προ-συμπτωτικών νεογνών και συνεπώς στη γρήγορη αντιμετώπιση και θεραπεία. Επιπλέον ανιχνεύει φορείς νοσημάτων, οι οποίοι δεν θα εκδηλώσουν ποτέ τη νόσο , [...]
Περισσότερα