Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Εργαστήριο ακτινοβολιών

  • Ακτινολογικό εργαστήριο
  • Μαστογραφία
  • Μέτρηση Οστικής πυκνότητας