Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Προσφορά: Διαγνωστικός έλεγχος για ταυτόχρονη ανίχνευση COVID-19 & Ιού Γρίπης Α+Β