Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Νέα Οικονομικά Πακέτα & Ειδικά Πακέτα για ανέργους

Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, στη Μαιευτική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ” σχεδιάσαμε νέα πακέτα τοκετού με μειωμένες τιμές, καθώς και οικονομικά πακέτα τοκετού ειδικά για ανέργους.

Στο ίδιο πλαίσιο, επιλέξαμε να απορροφήσουμε την αύξηση του ΦΠΑ, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση σε όσους μας εμπιστεύονται τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

Στη Μαιευτική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ” μειώνουμε τις τιμές, διατηρώντας όμως το υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η Μαιευτική Κλινική “ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ” εδώ και πάνω από 20 χρόνια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της οικογένειας και το αποδεικνύει στην πράξη.